BIANNA třídící linky

BIANNA třídící linky na komunální i na předtříděný odpad

Bianna Recycling  (do minulého roku Masias Recycling) je jednou ze stěžejních nadnárodní společnost v oblasti řešení nakládání s odpady. Firma konstruuje a vyrábí linky a zařízení na zpracování a třídění odpadů a další projekty „na klíč“. Provádí služby inženýrské, konzultační, znalecké, ale také činnost servisní u klientů.S více než 25 let zkušeností v oblasti technologického vývoje environmentálního managementu Bianna Recycling je jedním z nejvíce inovujících společností v této oblasti. Společnost nabízí širokou škálu kompletních produktů a služeb svým klientům.

Bianna Recycling funguje na pěti kontinentech, dodává zařízení a služby v EU, zejména ve Španělsku, Německu, Rakousku, Portugalsku, Velké Británii, Řecku, Francii, ale také v Brazílii, Číně, Turecku, Austrálii, Nigérii a dalších zemích. Díky našim partnerství po celém světě je  Bianna Recycling hnací silou obchodních platforem, které poskytují pokročilá řešení technologicky přizpůsobené přáním zákazníků v kterékoliv zemi.Od svých začátků se Bianna Recycling zaměřila na výzkum a vývoj technologií.  Společnost má velké oddělení projekční, které je zaměřené na nová řešení s cílem umožnit trvalé zlepšování produktů a služeb společnosti.

Bianna Recycling vytvořila strategický plán, kterým řídí svůj pohyb směrem k vývoji nových produktů a získávání nových trhů. Neustále se snaží posilovat své vedoucí postavení na světovém trhu.

 • + dlouholeté zkušenosti
 • + 5,000,000 tun odpadů tříděných na zařízeních od Bianna (Masias) Recycling
 • + 150 zařízení po celém světě
 • + 3 100 kusů našich strojů
 • + 2 350 asistenčních operací
 • + v 15 zemích

Masias Group začala svou výrobu před více než 75 léty, kdy začala vyrábět zařízení pro textilní průmysl. Využívajíc svých výrobních zkušeností začala v roce 1992 podnikat v oblasti výroby zařízení pro odpadové hospodářství pod názvem Masias Recycling.

Masias Recycling byl aktivně u zrodu a vývoje dříve neprozkoumané a složité oblasti životního prostředí – environmentálního sektoru. Rozsáhlé zkušenosti vedly firmu k tomu, aby se stali jedním z mezinárodních lídrů ve strojírenství, designu a výrobě zařízení a řešení pro nakládání s odpady – především třídících linek na předtříděný i komunální ( domovní ) odpad.

Našim odběratelům nabízíme vysoce kvalitní produkty a služby, které vytvářejí věrnost naší značce dané kvalifikovanou pracovní sílou. Snažíme se také o uspokojení očekávání našich akcionářů a zároveň se zachovat udržitelný růst společnosti.

Naše vize

Chceme-li být i nadále mezinárodním lídrem v oblasti designu, výroby a dodávek zařízení pro třídění odpadů a při poskytování služeb pro ně. Musíme být nejlepší volbou pro odběratele, vzhledem ke kvalitě služeb

Výzkum

Bianna Recycling podporuje výzkum, vývoj a inovace, neboť z nich těží jak technické útvary, tak design, strojírenská výroba, údržba, prodej, zákaznický servis i pracovníci vrcholového řízení. To umožňuje, aby byla Bianna Recycling dodavatelem řešení pro každého zákazníka a poskytovala vhodné a atestované řešení jakýchkoliv potřeb, které mohou odběratelům vznikat.

Profitabilita

Jeden z nejambicióznějších výzev oddělení vědy, výzkumu a inovací byl vývoj zelených technologií SRF.  To bylo příkladem našeho zájmu o zdokonalení cyklu nakládání a třídění odpadů při minimalizaci dopadu na životní prostředí. Se zelenými SRF se nám podařilo uzavřít technologický cyklus, kdy se nakládání s odpady stalo součástí řetězce v extrémně ziskovém podnikání.

Dobrý příklad zelených SRF je možno vidět u instalaci procesu patentovaného Bianna Recycling v závodě Resitejo v Portugalsku, kde je tento proces vyvinut téměř k dokonalosti.

Umístění

Bianna Recycling je mezinárodní leader v designu, inženýrství, výrobě, montáži a údržbě zařízení na třídění odpadů.  Naše zkušenosti a znalosti v těchto pěti oblastech nám dává postavení zcela integrovaného dodavatele s nadnárodní působností.

Naše kapacita pro soběstačnost při přípravu všech druhů projektů z kterékoli fáze cyklu nakládání s odpady zaručuje, že jsme spolehlivým dodavatelem v síti partnerství, které máme se sídlem v pěti kontinentech. Naše znalosti o různých trzích, na kterých působíme, společně s našimi zastoupeními a vybavením jsou klíčem k naší schopnosti prokázat a navrhnout nejlepší řešení nakládání s odpady.

V rámci tohoto úsilí je naše vysoká úroveň kvality hlavním faktorem, který nás vyzvedává nad naší  konkurenci a je naším nejlepším velvyslancem v zemích, kde působíme.

Výhody naší společnosti

 • Kvalitní produkt
  Naše společnost dodává pouze
  kvalitní zařízení za přijatelné ceny
 • Cenově dostupné náklady
  Naše ceny jsou demokratické a dostupné
  každému kupujícímu
 • Záruka
  Pouze naše společnost poskytuje nejen
  záruku, ale i následnou post-záruční službu
* Povinný údaj
Kontaktujte nás